Cursus Muzikale Vorming

Voor leerlingen die nieuwsgierig zijn naar hun muzikale aanleg. Met deze cursus worden op speelse wijze de noodzakelijke elementaire muzikale vaardigheden aangeleerd die iedere leerling nodig heeft die een instrument wil leren bespelen. Om mee te kunnen doen aan deze cursus is het bezit van een piano niet noodzakelijk. Oefenen in de les onder begeleiding van een professionele docent volstaat voor dit niveau.

Deze cursus is gebaseerd op een auditieve lesmethode. Wat houdt dat in? Auditief wil zeggen dat je iets op je gehoor doet. Het muzikale gehoor wordt ontwikkeld door te zingen. Als het liedje is aangeleerd gaan we samen uitzoeken hoe de melodie op de piano gespeeld moet worden.

Motoriek en ritmegevoel wordt ontwikkeld door maat/ritme te klappen of met behulp van kleine ritme instrumentjes (bv. klankblokken, klankstaven, bellen, triangel) of door te bewegen op muziek.

De liedjes

De liedjes zijn gethematiseerd rondom een onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling in deze leeftijd. Ieder liedje bevat een nieuw thema en een nieuwe muzikale uitdaging.

Als ouder/verzorger bent u van harte welkom in de les. Door thuis of in de les samen met uw kind de liedjes te zingen zal uw kind meer plezier ervaren. Met uw betrokkenheid kunt u de motivatie van uw kind positief beïnvloeden waardoor uw kind zich sneller zal ontwikkelen.

U kunt deze cursus gebruiken om te kijken of uw kind aanleg heeft voor muziek in het algemeen en de piano in het bijzonder. Als uw kind aanleg heeft en pianospelen leuk vindt kan hij/zij na deze elementaire cursus eenvoudig doorstromen naar een andere les-vorm. Als ouder kunt u de kostbare aanschaf van een instrument uitstellen. U kunt de aanschaf van een piano overwegen als u zeker weet dat uw kind verder wil. Ik kan u desgewenst adviseren bij de aankoop van een instrument.

  • Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers
  • Leeftijdcategorie: 7 jaar
  • Lesduur: 30 min.
  • Aantal lessen: 25
  • Frequentie: 1 x in de week (m.u.v. schoolvakanties)
  • Kosten: 250,- euro per cursist (Gespreide betaling niet mogelijk!)

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% Btw. Onderwijs aan leerlingen onder de 21 jaar is vrijgesteld van btw.