Kennismakingscursus

Als je op pianoles gaat is het belangrijk dat er een goede klik is tussen de leraar en de leerling.

Met de kennismakingscursus kun je kijken of pianospelen iets voor jou is en of mijn manier van lesgeven (didactiek op maat) je aanspreekt. De cursus bestaat uit zes lessen waarvan er één gratis is ongeacht het soort les (individueel of duo).

Hoe werkt de kennismakingscursus?

De lessen worden in overleg met jou afgesproken op een vaste dag en tijdstip. Op het moment dat je (in overleg) een vaste dag en tijdstip hebt gekozen liggen de afspraken vast. De lesdag en het tijdstip worden d.m.v. een schriftelijke afspraakbevestiging aan je teruggekoppeld. Vanaf het moment dat de lesdag en tijdstip schriftelijk is bevestigd geldt voor ons beide het principe ‘afspraak is afspraak’. Voor een les die door de leerling wordt geannuleerd ongeacht de reden bied ik geen inhaal mogelijkheid. Voor een les die door ondergetekende wordt geannuleerd wordt altijd een inhaal mogelijkheid geboden. Zo ben je er dus van verzekerd dat je altijd het aantal lessen krijgt waar je voor betaalt.

Na de kennismakingscursus

Als je na de kennismakingscursus besluit verder te gaan met lessen ontvang je een factuur voor het resterende/afgesproken aantal lessen. Deze mag in termijnen betaald worden. Ik ga uit van 40 effectieve weken in een jaar en houdt rekening met de schoolvakanties voor deze regio.

Op de levering van de lessen zijn de voorwaarden uit de lesovereenkomst van toepassing. Als je er voor kiest om met mij samen te werken ga je automatisch akkoord met de afspraken in deze overeenkomst. De details van de lesovereenkomst bespreek ik met je als je na de kennismakingscursus besluit verder te gaan met lessen.