Piano examen

Als pianospelen voor jou meer is dan een hobby vind je het wellicht leuk om een piano-examen te doen. Een piano-examen haalt het pianospelen uit de sfeer van vrijblijvendheid. Afhankelijk van je speelniveau kun je op zes verschillende niveaus of moeilijkheidsgraden een examen afleggen. Voor iedere moeilijkheidsgraad bestaan specifieke exameneisen.

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Om succesvol examen af te leggen moet je dus ook de muziektheorie beheersen. Het praktijkexamen wordt afgelegd voor een jury bestaande uit leden van de vakvereniging (EPTA Nederland). Wil je meer weten over het piano-examen laat het mij weten of kijk op de internetpagina van de vakvereniging eptanederland.nl